Stier in het vizier: Boomerang

De roodbonte Boomerang (Lucrative x O-Man x Gogo) is een stier met een gehaltenrijke afstamming (o.a. zeer hoog eiwit) en er is in zijn stamboom degelijk exterieur en een goede laatrijpheid terug te vinden. Boomerang is voorzien van het A2A2-gen voor beta caseine en is geschikte voor het gebruik op pinken. Qua bouw is Boomerang een aparte stier met een veel gevraagde aAa-code(561).

Dit laatste komt waarschijnlijk grotendeels bij zijn vader Lucrative rf weg (aAa 615). Lucrative rf fokt koeien met correcte uiers en benen. Daarnaast hebben de dochters van Lucrative rf een best frame: gemiddeld ontwikkeld, prima breedtematen en een goede conditie. Dit wijst erop dat ze de productie goed aankunnen, wat o.a. terug te vinden is in zeer hoge eiwitgehalten en een prima laatrijpheid.

Ongeveer hetzelfde beeld laat de moederlijn van Boomerang en de stieren in deze Jeanette-familie zien. Ook moedersvader O-Man en grootmoedersvader Gogo zijn namelijk stieren die uitblinken in eiwit en laatrijpheid. Al met al varieert het eiwitgehalte van deze stieren van +0.02% t/m +0.12% en scoren ze een laatrijpheidsindex variërend van 100 t/m 108. Het hoge eiwit en de goede laatrijpheid is dan ook duidelijk terug te vinden bij de Jeanette’s. Bovenal behoren ze steevast tot de koeien met de hoogste lactatiewaarden en worden ze ieder jaar weer goed drachtig.

De dochters van Boomerang zijn compact gebouwde koeien met goede breedtematen en hebben een zeer goede conditiescore. Ze zijn voorzien van beenwerk dat een goede stand vertoond en prima gebruikt wordt. De wat breed geplaatste achterspenen maken de uiers geschikt voor de melkrobot.

Boomerang

Ga naar het overzicht