DE PRAKTIJK BEWIJST HET!

In het op de KI-SAMEN site gepubliceerde bericht over de indexendraai van 5 april jl. is al de stijging in NVI van de stieren MALKI en MALANDO beschreven. Deels hebben de hogere NVI-cijfers te maken met de extreem hoge scores voor klauwgezondheid (een nieuw onderdeel binnen de NVI) van beide stieren. Daar waar Malando een klauwgezondheidscore realiseert van 109, ligt die bij Malki zelfs op 113. Echter ook op laatrijpheidsgebied  blinken beide stieren uit. De Malando dochters zien hun Inet stijgen van 134 als vaars, 240 als tweede kalfs, 316 als derde kalfs en 340 als vierde kalfs naar uiteindelijk 430 Inet als vijfde kalfs!
06272-Geertje 603Malando dochter Geertje 603 (A 90)
Eig.: Melkveebedrijf Hammink, Almelo
2.05   305 dgn     8.600 kg    4.92%v   3.78%e LW 113
3.06   305 dgn    10.457 kg   4.85%v   3.86%e LW 106
4.08   305 dgn    12.450 kg   4.15%v   3.60%e LW 106
Zo oud zijn de Malki’s natuurlijk nog niet, maar de toename in Inet van 52 als vaars naar 260 als tweede kalfs is indrukwekkend en belooft veel goeds voor de volgende lactaties. Net als de Malando’s ontwikkelen de Malki’s zich flink door en realiseren zodoende een productiestijging in de fokwaarden van meer dan 1000 kg melk van de eerste naar de tweede lactatie. Een positieve ontwikkeling in zowel exterieur als productie gaan derhalve hand in hand. Wat is er dan nog mooier om dit met foto’s en cijfers vanuit de praktijk vast te leggen? De praktijk bewijst het.
Big Rinie 166 & Big Super Star 146Links: Big Rinie 166 (AB 86)
2.03   305 dgn    10.757 kg    3.66%v    3.59%e LW109
Rechts: Big Superstar 146 (AB 87)
1.11   305 dgn    11.195 kg    3.63%v    3.53%e LW129
 

06284-Big Superstar 146 (L) & Big Rinie 166 (R).jpgBig Superstar 146 (links) en Big Rinie 166 (rechts) gefotografeerd als 2e kalfs. Beide Malki dochters realiseerden al 3 melkcontroles van 55 kg melk of meer in deze lactatie.
Eig.: Familie Knoef, Geesteren
 

 

Ga naar het overzicht