GAH: HET HOLSTEIN-EILAND VAN DE WESERMARSCH

15 minuten rijden ten noord-oosten van Oldenburg in de Wesermarsch, vindt je te midden van de uitgestrekte graslanden het bedrijf van Georg Alter, zijn vrouw Heidi en zoon Jan Niklas. De familie Alter runt hier een melkveebedrijf met 150 koeien en bijbehorend jongvee.
Eenmaal in gesprek met Dhr. Alter, wordt het al snel duidelijk dat hij een absolute koeienkenner is. En zo blijkt ook terecht, want juist uit zijn veestapel, waarbij de bekende Maltese koefamilie de boventoon voert, komt de levensduurstier Lonar. Al rondkijkend ziet men al snel dat het niet eenvoudig is om op deze locatie melk te produceren. "Omdat al onze gebieden op hoogveen liggen, moeten we altijd op onze hoede zijn", zegt Georg Alter. "Als het veen eenmaal volgezogen is met water, is het onmogelijk het land te bewerken. Toen we in de jaren zeventig naar deze locatie verhuisden, moesten we ons in de loop van de jaren een eigen manier van landbouw aanleren."
 
Intensief weideprogramma
De productiegegevens bewijzen dat deze manier werkt: in het bewegende jaargemiddelde wordt hier 11.000 liter melk per koe geproduceerd met 3.47% eiwit en 4.16% vet met een celgetal van minder dan 100.000, momenteel met slechts 65.000 cellen. Gezien het feit dat de koeien van eind april tot oktober in de wei staan en hoofdzakelijk gras eten, zijn deze productiegegevens echt enorm.
"We voeren al jaren een intensief weideprogramma met roterende weiden. Bovendien moet de grasmat altijd in topconditie zijn ", legt Georg Alter uit. "We halen dus altijd het maximale uit de beweiding."
 
Fokkwaliteit
"Ook de fokkwaliteit van de veestapel speelt een grote rol," voegt hij eraan toe. "Onze koeien moeten elke dag in de weide lopen, ondanks aaneengrenzende weides, 4 km heen en ’s avonds terug. We kunnen ons hier geen koeien met slechte benen permitteren. Een koe moet ook kunnen omgaan met dagelijks andere graskwaliteit van het weiland. Een goede stofwisseling is een must. Bij het snelle fokken van vandaag worden veel factoren buiten beschouwing gelaten. In de afgelopen jaren heb ik het vertrouwen in de genomische fokwaarden verloren. Daarom werk ik graag met stieren uit onze eigen koefamilies. Ik weet zelf het beste wat de kwaliteiten van de koefamilie zijn en kan deze doelbewust inzetten. Vaak speelt lijnenfokkerij daarbij ook een rol. Eerder gebruikten we stieren zoals Astronaut, Linjet en Starbuck meermaals op onze veestapel. Met succes. "
 
De Malta-koefamilie
Tegenwoordig bestaat de veestapel voor 90% uit een en dezelfde koefamilie. De Malta-koefamilie.
Deze familie vindt zijn oorsprong in de jaren ‘70 en onderscheidt zich vooral door zijn lange levensduur en exterieur. De stamkoe van deze familie is de EX 94 gekeurde Odin-dochter Malta. Ze produceerde in haar leven ongeveer 128.000 liter melk en won in 2002 als eerste 100.000 liter koe de WEU Conventie in Oldenburg. Duikt men verder in de stamboom van de familie, dan komen oude stieren zoals Manitou, Rex, Pinchstar en Optimist naar boven en zit men vier generaties terug al in de jaren '70, waarin George's vader de passie voor de fokkerij gedeeld en doorgegeven heeft. De fokkracht van deze familie is enorm. Malta zelf heeft vier directe nakomelingen, die gemiddeld 76.000 liter produceerden en gemiddeld werden geregistreerd met EX 91. Ze werd toen veel gespoeld en produceerde door embryo's veel meer vrouwelijke nakomelingen, die nog steeds grote invloed hebben in de veestapel.
Een nog grotere prestatie werd geleverd door de Design dochter uit Malta, genaamd Magic. Ook zij liet een allerbest exterieur zien met EX 93 en brak de 100.000 liter-mijlpaal al bij het 6e kalf. Bovendien werd zij heel vaak als stiermoeder ingezet. De beroemdste stier is Lonar. Hij is een Laudan-zoon. Vooral vanwege zijn interessante bloedlijn werd hij veel in Duitsland gebruikt. Ook K.I. SAMEN heeft verschillende Lonar-zonen. Stieren zoals Murphy, Leo, Fawi Larando, Outer Limit, The Answer en Overview zijn bij K.I. SAMEN beschikbaar.
Net als de koefamilie heeft Lonar laatrijpe levensduurkoeien met zeer goede benen en uiers. Lonar's volle zussen Madera (VG 88) en Madeira (VG 87) produceerden ook beide 100.000 liter melk, waarmee de derde generatie 100.000 liter koeien in de familie een feit is. Van Madeira wordt binnenkort een zoon getest bij K.I. SAMEN. Het gaat hier om de stier GAH Hurricane (door Husk).
"Ik zal deze stier zelf opnieuw sterk inzetten op mijn veestapel om de kwaliteiten van de koefamilie nog eens extra te versterken", zegt Georg Alter. "De moeder van Hurricane was een nogal onopvallende koe en was niet zo publiekelijk bekend als haar volle zuster, Madera. Desondanks produceerde ze haar 100.000 liter melk zonder problemen of incidenten." Een koefamilie zoals K.I. SAMEN ze graag wenst te zien.
Malta MMMMalta MMM Magic MMMagic MM
Het is zeker een bezoek waard om de veestapel van familie Alter te bekijken. Gastvrijheid en de passie voor koeien en fokkerij staan hier hoog aangeschreven. We willen de familie Alter graag bedanken en wensen hen ook in de toekomst veel succes!
Ga naar het overzicht