MET K.I. SAMEN BETER RESULTAAT DOOR PRAKTISCHE FOKKERIJ

Ondanks het feit dat wij altijd maar vooruit moeten kijken, is het soms heel goed om ook eens terug te kijken in de tijd. Door het terugkijken kun je zaken beter in perspectief plaatsen en krijg je een beter idee hoe je deze moet interpreteren. 
 
Het aanhoudingsgetal is vergeleken met april 2018 gemiddeld wel 4 punten gezakt. In ieder geval zijn tegelijkertijd de fokwaarden van de meeste stieren gestegen. De fosfaatperikelen heeft diepe sporen achtergelaten bij velen. Het blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat de correlaties tussen de aanhoudingscijfers en fokwaarden het hoogst zijn en wel in negatieve zin met hoogtemaat. Des te groter de dochters van een stier zijn, des te eerder ze geruimd worden. Ondanks dit feit en ondanks het feit dat steeds meer veehouders in Amerika, Canada, Duitsland en Nederland hier melding van maken. De scheefgroei tussen theorie en praktijk wordt groter gemaakt en dat is niet in het belang van de Nederlandse fokkerij en al haar melkveehouders.
 
05191-timeless pp.jpg
TIMELESS: 13 jaar oud en nog steeds vitaal.

Koeien die langer probleemloos meegaan, zijn de toekomst. Wij proberen daarom ook stieren aan te kopen, die uit families komen, die generaties lang hoge levensproducties weten te realiseren. Koeien worden ouder door de instelling van de veehouder, de stal, water en voer, maar ook door betere fokkerij. Koeien zijn dieren, geen nummers. Daarom kijken wij ook naar wat wij fokken en hoe het uitwerkt in de praktijk. Fokken doe je met verstand, niet alleen met een rekenmachientje. 

Veehouders die werkzame, probleemloze koeien willen die het lang volhouden, kunnen het best met K.I. SAMEN werken. De praktijk bewijst ‘t!
 
Mocht u vragen hebben over fokkerijzaken binnen of buiten uw bedrijf, bel gerust. Wij beantwoorden deze zo snel en goed mogelijk.
Bel: 077-3586789 of mail naar: ki@ki-samen.com 
 
06357-adventure.jpg
Big ADVENTURE: afkomstig uit duurzame productieve koefamilie van o.a. Big Malki en Big Clyde.
 

Tabel: Aanhoudingsgetallen en -percentages K.I. SAMEN stieren (*= Aanhoudingsgetal van NVO)
Naam NVO getal*

Lvd ZB

Lvd RB 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd
Gem. % Nederland (CRV) HF     90 76 59 42 28
MAIK 107 880   92 83 69 52 42
JUNO 106 468   93 83 72 57 46
SHOGUN PS 105 725   93 83 68 49 33
MANIAC PS 104 396   93 83 65 47 32
RADON 103 697   89 76 65 49 33
JORRYN 103 253   90 78 63 49 33
SHUFFLE 102 678   88 77 62 50 30
NIVEAU 102 249   90 78 63 46 31
ACTION 101 198   88 80 62 43  
SHERIFF 101 275   87 74 56 42 34
CLIMAX 101 283   90 77 61 43 28
CRACKER W 100 318   88 75 60 44 28
COGENT TWIST 99 376   88 73 57 42  
RAMSES 98 222   91 75 56 38 22
SANTANA 98 204   87 70 55 39 26
NORWIN RF 97 284   88 69 50 37 25
LUCRATIVE RF 96 -22   88 72 54 35 21
TEUS 96 150   86 69 52 35 22
TOMAHAWK 96 -171   84 63 48 41 22
SUNFLOWER PS RF 95 -72   87 70 49 33 22
VIKING WH 95 -26   86 69 51 32 21

 

Naam NVO-getal* Lvd ZB Lvd RB 12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd
Gem. % Nederland (CRV)   RHF   90 76 59 42 28
TIMELESS Pp 107   850 88 78 66 53 45
LAWRENCE 105   804 92 83 71 50 33
WAIKATO 104   528 91 80 64 52 34
RED SUNRISE 103   461 93 79 66 48 31
CEDRIC RED 103   305 92 78 64 49 33
RED REFLEX 102   236 89 77 62 46 29
RED IMPULSE 102   486 90 77 57 45 33
LUSTRUM 101   282 89 76 60 44 29
FIREBALL 100   109 92 74 59    
RED MYSTERY 100   377 87 74 58 44 28
MALANDO 98   289 87 72 56 39 24
OUTLAW 98   28 89 72 55    
THUNDER W 97   11 87 72 56 38 23
BENCHMARK 97   -128 87 71 53 36 24
TACKLEBERRY 95   226 83 70 55    
BURNSTYN 95   105 84 66 49 35 22

 

Ga naar het overzicht