AANHOUDINGSPERCENTAGES K.I. SAMEN STIEREN DECEMBER 2016

K.I. SAMEN blijft praktisch voor u! 
 
Opnieuw de daadwerkelijk gerealiseerde cijfers op een rijtje! De aanhoudingsgetallen van de meest bekende stieren van K.I. SAMEN.  De dikgedrukte cijfers zijn gemiddelde aanhoudingspercentages van alle Nederlandse stieren inclusief K.I. SAMEN stieren waarbij de zwartbonte en roodbonte stieren staan apart vermeld. Er is een klein verschil tussen beide gemiddelden.  
 
In dit overzicht zijn alleen cijfers gepubliceerd van stieren met meer dan 100 dochters in een maandenklasse. De klasse waarin de dochters zitten zijn leeftijdscategorieën. Deze categorieën zijn weergegeven op aantal maanden na eerste afkalving. De eerste kolom bevat dochters tussen de 6 en 12 maanden na eerste afkalving en dat gaat door tot 60 maanden (5 jaar) na eerste afkalving. In principe praat je dan dus over een koe van 7 jaar!
 
Tabel: Aanhoudingsgetallen en -percentages K.I. SAMEN stieren  (*=Aanhoudingsgetal van NVO)
Naam NVO-
getal*
Lvd
ZB
Lvd
RB
12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd
Gem. % Nederland (NVO) HF     90 76 59 42 28
MAIK 113 572   94 89 79 62 52
SHOGUN PS 111 759   95 86 74 60 49
JUNO 110 623   93 84 72 58 46
MANIAC PS 109 517   95 86 71 55 43
SHUFFLE 109 562   92 84 70 60  
RADON 107 473   92 80 69 56 41
REWARD RF 107 204   89 79 68 56 42
JORRYN 107 383   92 81 68 54 39
CRACKER W RF 106 273   94 84 70    
ROSSO 106 -104   92 84 69    
COLOMBO RF 106 165   93 80 68 53 38
ACTION 105 361   95 85      
RAMSES 105 122   93 79 66 50 35
NIVEAU 105 173   92 81 68 51 35
SHERIFF 105 225   92 79 68 51  
NAVIGATOR RF 106 325   93 84 71    
CLIMAX 104 314   93 83 68 50 32
MR. JUSTIN 105 206   91 81 69    
IMAGE 105 204   92 80 63 53 36
ALBIORIX RF 104 153   92 81 67 47  
SANTANA 103 -2   91 77 63 48  
SUNFLOWER PS RF 102 -139   91 77 62 47  
TOMAHAWK 102 -264   90 75 66    
SUPERMAN PS 101 -110   91 76 58 43 30
LUCRATIVE RF 101 -26   91 77 62 44 28
NORWIN RF 101 -42   93 78 60 44  
VIKING WH 101 -70   91 77 60 41 30
TEUS 101 -167   90 75 59 41 32
                 
Naam NVO-
getal*
Lvd
ZB
Lvd
RB
12 mnd 24 mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd
Gem. % Nederland (NVO)   RHF   90 76 59 42 28
LAWRENCE 109 531 611 95 88 76    
TIMELESS Pp 109 480 560 93 83 72 60  
RED IMPULSE 107 256 336 92 85 71 53  
WAIKATO 107 516 596 93 83 70 55  
RED SUNRISE 105 329 409 94 79 68 51 34
RED REFLEX 104 37 117 91 80 66 51 33
CEDRIC RED 104 187 267 92 78 64 50 35
LUSTRUM 104 159 239 92 79 65 50 33
JACCO 104 361 441 92 80 66    
KOJACK 103 33 113 94 82 61 46 33
MALANDO 102 19 99 92 80 65 43 32
BURNSTYN 102 48 128 91 76 64    
RED MYSTERY 102 26 106 88 76 64    
BENCHMARK RED 101 -103 -23 90 77 60 42 32
THUNDER W 100 -144 -54 90 76 60 43 27
                 
    MRIJ            
DIMAN (MRIJ basis) 113 291   92 84 72 64 57
 
Wat is nu echt belangrijk voor de veehouder? Probleemloze koeien, die lang blijven lopen en een goede productie realiseren. Om dat te bereiken is het van groot belang om met de juiste informatie te werken. K.I. SAMEN werkt graag met cijfers uit de praktijk en daarom zijn de aanhoudingscijfers voor K.I. SAMEN erg belangrijk.
 
Hierboven treft u een lijst aan van de actuele stieren van K.I. SAMEN. Daarbij staat ook een aantal oudgedienden. Stieren die K.I. SAMEN als stiervader heeft ingezet. De aanhoudingscijfers van stieren als MAIK en SHOGUN PS rechtvaardigen de brede inzet van deze twee als stiervader. Het aan de melk komen van de dochters van hun eerste zonen (o.a. Big MALKI, Big SENTARO, ROY en ASHBURTON) geven ons daarin nog meer vertrouwen. Het zijn vaarzen die alles in zich hebben om lang te blijven lopen.
 
Maik36682 Hoekland MAIK  aAa 516 Hoekland MAIK met een 100.000 liter moeder en zelfs een 10.000 kilo vet en eiwit grootmoeder, toont aan dat de duurzaamheid in een koefamilie doorgezet wordt naar duurzame dochters in de praktijk. K.I. Samen en haar klanten kijken dan ook reikhalzend uit naar het aan de melk komen van nog meer dochters van Maik zonen.

Bij de oudgedienden valt verder JUNO op. Hij blijft ruim boven het Nederlands gemiddelde zitten. Datzelfde geldt voor LAWRENCE, TIMELESS en vele anderen. Maar eigenlijk spreekt dit cijfer voor zich. Het geeft aan welk percentage er een bepaalde tijd na afloopt nog loopt. 
Juno36666 Zaemslach JUNO,  blijft geweldig duurzame dochters geven. Hij toont aan dat laatrijpheid en persistentie belangrijke kenmerken zijn in een commerciële melkkoe.

Neem het rustig door en u kunt zelf ook constateren dat de dochters van K.I. SAMEN stieren gemiddeld veel langer blijven lopen. Dat is belangrijk en bewijst dat onze slogan na 34 jaar nog steeds niks aan kracht heeft ingeboet: ‘De praktijk bewijst ‘t’.

 

 

Ga naar het overzicht