K.I. SAMEN DOET MEE AAN DE FOKMONITOR 2017

FokMonitor: Wageningen, 15 maart 2017. Hoe beoordelen melkveehouders hun belangrijkste regionale of landelijke leverancier van fokmateriaal? In welke mate voldoet deze leverancier aan de verwachtingen ten aanzien van het fokprogramma? En welke verbeteringen ziet men graag?  Logo Fokmonitor
Na de eerste succesvolle FokMonitor in 2015 gaat de tweede FokMonitor op woensdag 22 maart 2017 weer van start. De FokMonitor is uniek en onafhankelijk van opzet en wordt uitgevoerd door agrarisch marktonderzoeksbureau Geelen Consultancy uit Wageningen. Ook fokkerijorganisatie K.I. SAMEN ondersteunt de FokMonitor.
 
Op woensdag 22 maart ontvangen duizenden melkveehouders via de e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan de online FokMonitor. In 2015 deden bijna duizend veehouders mee aan de FokMonitor. Toen waren de twee meest genoemde zorgen ‘inteelt’ en ‘een overdaad aan fokkerijgetallen’ (zie grafiek). Hoe denkt men hier in 2017 over?
 
Dit jaar worden naast de landelijke fokkerijserviceorganisaties, ook de regionale fokkerijserviceorganisaties onder de loep genomen. 
 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dat de fokkerijserviceorganisaties de melkveehouders nog beter van dienst kunnen zijn. Het onderzoek levert concrete verbeterpunten op voor de fokkerijserviceorganisaties. 
 
Ook kan een fokkerijserviceorganisatie zien hoe goed men op een aantal aspecten scoort in vergelijking met de ‘gemiddelde’ fokkerijserviceorganisatie (landelijk of in een bepaalde regio). En welke organisatie wil lager scoren dan gemiddeld? Verder is belangrijk om na te gaan op welke aspecten de organisaties beter of juist slechter scoren ten opzichte van 2015.
 
Door de FokMonitor een keer per twee jaar uit te voeren, kunnen de organisaties zien op welke aspecten men vooruitgang heeft geboekt en op welke aspecten minder of helemaal geen vooruitgang. De FokMonitor is hét meetinstrument om de vinger aan de pols te houden.
 
Indien u hier klikt, dan ziet u welke onderzoeksvragen de FokMonitor gaat beantwoorden.
Grafiek 2017 Geelen ConsultancyP.S.  Het totaalpercentage in de grafiek is hoger dan 100% omdat veehouders 1, 2 of 3 zorgen hebben genoemd.
Enkele uitspraken van fokkerijserviceorganisaties over de FokMonitor van 2015:
 
“Geelen Consultancy gaf ons via de FokMonitor een heel goed inzicht in wat er leeft onder de mensen in onze sector. En wat het specifieke onderscheid is tussen onze klanten en niet-klanten.”
 
“De FokMonitor maakt snel inzichtelijk waar je staat in de markt en hoe je je kunt verbeteren!”
 
Geelen Consultancy
Wageningen
 
T: +31–(0)317–425958 of +31–(0)6–20607090
E: jan@geelen-consultancy.nl

 

Ga naar het overzicht