VAN 3 NAAR 5 LIJSTEN, ESSENTIEEL VOOR MEER LEVENSDUUR!

Dankzij het feit dat nu de vierde en vijfde lijst worden meegenomen in de fokwaardenschatting, worden stieren die sterker producerende dochters vererven bij het ouder worden van die dochters, meer gewaardeerd. In principe is het ook heel logisch dat een koe die beter bestand is tegen ziektes en bedrijfsomstandigheden steeds meer zal produceren bij het ouder worden. Ook zal zij een grotere kans hebben oud te worden. Een koe, die stijgt in productie over de lijsten is een koe, die aan productiekracht gewonnen heeft en die het makkelijk aan kan. 
 
De sterkste klimmers in kilogrammen vet en eiwit van de eerste naar de vijfde lijst zijn exceptionele stieren. Na de stier Gogo, staat zijn zoon J&G MALANDO op twee, op de voet gevolgd door Hoekland MAIK en Zaemslach JUNO op drie en vier. Drie van de vijf stieren in de top 5 zijn K.I. SAMEN stieren en komen uit bewezen koefamilie’s. 
 
Door het meenemen van de vierde en vijfde lijst is de algehele tendens van de K.I. SAMEN stieren sterk positief. Al jaren publiceert K.I. SAMEN de aanhoudingscijfers, die ver boven gemiddeld zijn. Nu kunnen wij ook laten zien dat de dochters van onze stieren alleen maar beter worden met het ouder worden van de dochters. Kortom: dubbele winst met K.I. SAMEN stieren, want ze leven niet alleen langer…ze produceren dan ook nog eens meer en makkelijker! Ingecalculeerd geluk is het feit dat wij meerdere zonen van Maik en ook Malando hebben getest. Of de stieren allemaal zullen slagen weten wij niet, maar zowel MALKI als ASHBURTON doen het veel beter dan men op basis van hun eerste cijfers mocht verwachten. De praktijk bewijst ‘t!

Fientje 730 (grazend)Fientje 730 (v. Juno)
Eig.: Mts. Peeters, Kessel

 

Ga naar het overzicht