DOCHTERS J&G MALANDO, SUPER BOERENKOEIEN MET ECONOMIE!

Ook de dochtergroep van roodbonte oudgediende J&G MALANDO werd door menigeen met bewondering beoordeeld. Bij de meest recente indexdraai werd duidelijk dat zijn dochters zich over de lijsten zeer sterk verbeteren. Zoals een veehouder het opmerkte na het bekijken van de producties van de J&G Malando dochters: “Dat zorgt tenminste voor veel extra melkgeld”. Niet alleen qua benen, uiers, kracht en conditie maar ook de uitstraling van de Malando dochters is enorm positief.
Dochtergroep Malando NRM 2017Dochtergroep J&G Malando
NRM 2017
Er was volop aandacht in de ring voor deze sterke dochters met fraaie conditie. K.I. SAMEN liet een groep tweede en derde kalfs dochters zien, die geweldig uitgezwaard waren en die blijk gaven van het feit, dat Malando dochters geweldige productiekoeien zijn met een beter exterieur dat het papier voorspelt. 
 
Gelukkig bewijst de praktijk de kracht van Malando. Niet snelheid van de belofte, maar de zekerheid van kwaliteit is wat veehouders wensen. Deze stier deed meer dan verwacht. Malando stijgt niet alleen van de eerste naar de vijfde lijst het sterkst in productie, maar verbetert ook nog eens het exterieur van zijn dochters. 
 
Malando is voor iedereen, die meer melk wil met een hogere melkprijs!
NRM 2017 sfeerfoto Malando

 

Ga naar het overzicht