UITSPRAAK BODEMPROCEDURE K.I. SAMEN VS. RVO

Dinsdag 3 oktober 2017 is uitspraak gedaan in de rechtszaak die K.I. SAMEN heeft aangespannen jegens het ministerie (RVO). Inzet van deze zaak was het verzoek aan de RVO om handhavend op te treden tegen CRV u.a. alsmede om de erkenning van C.R. Delta u.a. voor het bijhouden van een stamboek, de reglementering van prestatieonderzoek en reglementering van fokwaardeschattingen in te trekken. De RVO weigerde K.I. SAMEN tot nog toe in deze als belanghebbende te zien, omdat zij geen concurrent zou zijn van CRV u.a.
 
Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven oordeelde echter dat K.I. SAMEN wel degelijk rechtstreeks belang heeft bij haar handhavingsverzoek aan het ministerie. Dientengevolge stelt het college dat de RVO alsnog aan het verzoek zal moeten voldoen om de erkenning van CRV u.a. als stamboekhouder te herzien. Zij geeft bovendien te kennen dat dit binnen 6 weken na uitspraak zal moeten gebeuren.
Na jarenlang, in samenwerking met de NVO en andere belanghebbenden, te hebben aangedrongen op een onafhankelijk stamboek, gescheiden van commercie en daarmee een eerlijke markt voor alle partijen, mag dit een historische uitspraak genoemd worden voor K.I. SAMEN én de gehele Nederlandse veeverbetering.
 
Op de onderstaande link vindt u het volledige document van de gerechtelijke uitspraak toe, waarin wordt verwezen naar enkele relevante omstandigheden zoals de sterke verwevenheid van CRV u.a. en CRV. BV, het over en weer elkaars handelsnamen gebruiken, het stelselmatig onthouden van fokwaardeschattingen aan K.I. SAMEN en het aanmerkelijke concurrentievoordeel dat CRV u.a./B.V. zich hiermee verschaft.
Uitspraak Bodemprocedure K.I. SAMEN vs. RVO

 

Ga naar het overzicht