UITSPRAAK RECHTSZAAK - MELKVEE MAGAZINE BESCHRIJFT BREED DRAAGVLAK IN DE SECTOR

Onlangs berichtten wij u dat het College van Beroep na een bodemprocedure de RVO heeft opgedragen alsnog aan het verzoek van K.I. SAMEN te voldoen om de erkenning van CRV u.a. als stamboekhouder te herzien. Nu de termijn van 6 weken die hieraan gekoppeld werd, steeds verder voortschrijdt, heeft Melkvee Magazine een artikel gewijd aan het algehele sentiment binnen de sector over deze gerechtelijke uitspraak. 
 
Een aantal betrokken partijen laten zich hierin uit over de ontstane situatie, in bewoordingen die weinig tot niets aan de verbeelding overlaten. Het magazine trekt na het onderzoeken van de vraag ‘hoe nu verder?’ de veelzeggende conclusie dat de uitspraak van de rechtszaak breed gedragen wordt binnen de sector! 
 
 
Melkvee Magazine - Uitspraak rechtszaak 2017

 

Ga naar het overzicht