RVO KEERT TERUG OP ZIJN SCHREDEN

Op 14 november 2017 besloot Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het verzoek van K.I. SAMEN tot handhaving van de nakoming van de fokkerijregels door Coöperatieve Koninklijke CRV U.A. (CRV) af te wijzen. De RVO, die belast is met het feitelijk toezicht namens de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, moet echter met de billen bloot.
 
Verschillende partijen, waaronder K.I. SAMEN, zijn al sinds jaar en dag van mening dat er sprake is van oneerlijke concurrentie in de fokkerijsector. Een concreet probleem is dat CRV, als beheerder van het stamboek én concurrerend ki-station, haar taken niet goed weet te scheiden, waardoor zij een oneigenlijke voorsprong heeft op concurrenten en dat ook actief commercieel uitbuit. Ook de RVO was diezelfde mening toegedaan en kondigde op 4 augustus 2015 bij CRV aan dat haar erkenning voor het beheren van stamboeken zou worden ingetrokken, omdat zij constateerde dat CRV maar liefst op zeven punten niet voldeed aan de geldende regels.
 
Nadat voor K.I. SAMEN was gebleken dat RVO de strijd tegen CRV had gestaakt en besloten had de erkenning toch in stand te laten, heeft K.I. SAMEN door middel van een verzoek om handhaving aangedrongen op actie van RVO. In eerste instantie werd dat verzoek op formele gronden afgewezen: K.I. SAMEN zou geen concurrent zijn van CRV en had dús geen belang bij handhaving van de regels. 
 
Tussenkomst van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) was nodig om RVO op andere gedachten te brengen. Bij uitspraak van 3 oktober 2017 oordeelde het CBb dat RVO binnen zes weken na de uitspraak een nieuw inhoudelijk besluit op het handhavingsverzoek moest nemen. Het CBb oordeelde namelijk dat K.I. SAMEN wel degelijk belanghebbende bij het verzoek om handhaving van de regels was en is.
 
Dat inhoudelijk besluit is nu door RVO genomen. Daarin staat, met verwijzing naar de brief van RVO van 4 augustus 2015, dat in die oude brief in ieder geval vier fouten staan en CRV bij nader inzien toch op alle fronten voldeed en voldoet aan de regels, althans CRV bezig is de organisatie zo in te richten dat alsnog op termijn wordt voldaan.
 
K.I. SAMEN is het oneens met deze stelling en daarnaast van mening dat dit onzorgvuldig gemotiveerde en onjuiste besluit de toets der kritieken niet kan doorstaan. Daarom zal K.I. SAMEN dit opnieuw voorleggen aan het CBb.

 

Ga naar het overzicht