LEVENSDUUR, BEGIN BIJ HET BEGIN!

Levensduur bij melkkoeien wordt steeds meer als een uitdaging gezien. Iedereen wil graag koeien hebben die probleemloos 8 jaar oud worden en liefst nog ouder, maar de realiteit is weerbarstiger. Het Nederlands gemiddelde bij afvoer is net 30.000 kg melk, terwijl dit al boven de 50.000 had kunnen liggen. Toch is dit niet zo makkelijk als sommige theoretische modellen laten zien, want in de praktijk koeien melken is anders dan in een computermodel. 
 
Hoe kun je levensduur vergroten bij je koeien? Natuurlijk begin bij het begin en dat is de selectie. Een oudere probleemloze koe op uw bedrijf is een koe, die zich in de praktijk bewezen heeft en daarom het best weer drachtig gemaakt kan worden met een passende stier. Sterker nog, misschien zijn er al dochters aan de melk, die het goed doen en waarom zou je die koe dan niet weer gebruiken om goed te fokken. De selectie in de praktijk is veel harder en moeilijker als je gehinderd wordt door een overdaad aan getallen. Wel is het goed om te weten hoe de koe probleemloos functioneert, maar dat staat meestal niet in de getallen op papier. Kijk met uw ogen en zie het werkgemak van uw koeien en daarmee vaak ook het rendement. 
 
Het tweede begin is als het kalf geboren is. Het kalf is de toekomst, maar om optimaal te kunnen presteren als volwassen koe is de opfok van heel groot belang. Het opfokken van kalveren is misschien geen kunst, maar er zijn veehouders, die het tot een kunst hebben verheven. Snel na de geboorte het kalf veel biest geven is een gouden stelregel, die op veel plaatsen steevast wordt uitgevoerd. Hierin ligt ook de kracht van het voorgaande. Steevast hetzelfde doen bij de kalveren na de geboorte en iedereen daarover goed informeren. Een goede opfok is een garantie voor een betere koe. 
 
Momenteel worden er stieren ingezet van pinken, die zelf nooit afgekalfd hebben en die ook al afgevoerd zijn. Met andere woorden, dat is net zoiets als iemand met een theorie examen de weg op laten gaan, zonder dat hij ooit een meter gereden heeft, met een auto. In de praktijk leert men de werkelijke wereld niet op papier. Het moet toch niet zo zijn dat stiermoeders zelf nooit een liter melk gegeven hebben en dan ook nog worden bestempeld als grensverleggend goed. Levensduur is gebaat bij praktisch, plezierig en economisch verantwoorde fokkerij, die zich bewezen heeft in de praktijk. 
 
Stiermoeders, die zelf meerdere lijsten probleemloos melk geven zijn de beste garantie voor het fokken van betere stieren. De drie hoogste stieren qua aanhoudingspercentage op 60 maanden van de Holsteins zijn Hoekland MAIK, CONNOR en Zaemslach JUNO gemiddeld scoren ze 42% aanhouding op 60 maanden en scoren 425 dagen levensduur. De hoogste jonge stier zonder enig cijfer in de praktijk scoort bijna drie keer zoveel dagen als het gemiddelde van deze drie stieren. Een heel hoog getal, dat nooit bewaarheid zal worden. Fokkerij is geduld en als je geduld vervangt door fantasie, dan krijg je dergelijke onmogelijk hoge getallen. Natuurlijk zou het waar kunnen zijn.…als varkens kunnen vliegen. Nuchterheid is een vereiste in de fokkerij en snelheid heeft pas zin als men weet waar men heen wil.
Big Anna Jacoba 115Big Anna Jacoba 115  (A 90) (moeder van Malki)
Had al veel gepresteerd voordat ze als stiermoeder benut werd.

Malki36911 MALKI
 

 

Ga naar het overzicht