FOKWAARDEN EN KOEIEN WORDEN STEEDS GROTER!

De fokwaarden worden onwaarschijnlijk hoog en middels dit artikel proberen wij het een en ander in perspectief te plaatsen. De hoogste stier voor levensduur met dochters aan de melk van de CRV is Delta Marloo. De hoogste CRV stier voor levensduur met 99% betrouwbaarheid is Blarinckhorst Romeo. De hoogste stier met 99% betrouwbaarheid in de perspublicatie is Mascol. Echter bij de jonge stieren vinden we onwaarschijnlijk hoge getallen voor de levensduur fokwaarde, Delta Treasure scoort 1248 dagen voor levensduur. Zie onderstaande tabel.
Naam Btbh Lvd (GES) Genomics Bijdrage
Blarinckhorst Romeo 99% 537 000
Mascol 99% 690 000
Delta Marloo 61% 932 413
Delta Treasure 53% 1248 740
Kijkend naar de hierboven genoemde fokwaarden, valt het al direct op dat de jeugd wel heel veel beter is dan de oude stieren, met veel dochters aan de melk, op papier. 
 
De maar liefst 740 genomics dagen die Treasure cadeau krijgt, zijn er meer dan de gehele fokwaarde van Mascol groot is. M.a.w. de stier met hoogste fokwaarde op basis van duízenden dochters is minder, dan wat men zogezegd op de genen gezien heeft en er bovenop de afstammingsindex bij telt. Dit valt buiten alle normale logica of enig wiskundig model. Hier lijken de dagen erbij te worden gefantaseerd. Niet alleen zijn deze getallen niet logisch, maar worden er hier hoogstwaarschijnlijk rekenfouten gemaakt. Boerenlogica waarschuwt bij dit soort onmogelijk hoge getallen! 
 
Een kort technisch uitstapje ter verduidelijking: een standaard afwijking voor levensduur is ongeveer 220 dagen. Hoe is het mogelijk om in de genen alleen te kunnen zien dat de extra dagen, boven op de normale afstammingsindex (½ vader x ½ moeder) zo onwaarschijnlijk veel zijn! Hoe kan men meer levensduur dagen erbij rekenen, dan dat de hoogste stier heeft, door naar de genen te kijken? Het lijkt erop dat de commercie meer invloed heeft dan de natuur. Vergeet niet, niets is sterker dan de natuur!

180718 Showwinnaars 1974.pngShowwinnaars in 1974.

180718 Showwinnaars van nu.jpgShowwinnaar van nu.
Wat wellicht gezien wordt als een gedurfde uitspraak, is het niet wanneer je vertrouwt op je boerenverstand: dit kan niet waar zijn. Om niet compleet vast te lopen in de fokkerij, zal men onder ogen moeten zien dat het hele systeem van genomics vol zit met fouten en hierdoor de inteelt in een stroomversnelling komt. Pinken worden zichtbaar slechter, maar de fokwaarde belooft bijna het eeuwige leven voor deze smallere slechtere pinken. Een tweede zeer alarmerend punt is de fokwaarde hoogtemaat van bovenstaande stieren. Van alle exterieur kenmerken is hoogtemaat de beste voorspeller voor levensduur; hoe groter de dieren, des te eerder zijn ze weg. Met andere woorden: je moet niet groter fokken. Dit wordt door fokkers over de hele wereld bevestigd. De twee bovengenoemde stieren van CRV scoren beide 98 voor hoogtemaat. Ook Mascol scoort 98 voor hoogtemaat. Echter de stier met 1248 dagen scoort 110 voor hoogtemaat. 
 
Niets is onmogelijk, maar het is biologisch niet logisch. Deze genomics proefstier is gewoon flink overschat, maar dat zullen we pas over een jaar of 8 terugzien in de cijfers. Echter iedereen kan het eerder zien in de praktijk en realiteit. Want de praktijk bewijst ‘t!

 

Ga naar het overzicht