K.I. SAMEN ONDERTEKENT CONVENANT VOOR KLOONVRIJ STIERENSPERMA

Een industrie brede overeenkomst in Zwitserland verbiedt het gebruik van stierensperma van gekloonde stieren en van de zonen en kleinzonen van een gekloond dier. K.I. SAMEN is het eerste ki-station dat deze convenant ondertekent en roept de sector op hetzelfde te doen in Nederland.
 
Klonen is stilstand van verbetering van de veestapel
Bij klonen is sprake van genetische stilstand, omdat nakomelingen dezelfde eigenschappen hebben als de ouder. Echter, er is geen specifieke Nederlandse regelgeving op het gebied van de import van klonen, of van nakomelingen of producten daarvan.
K.I. SAMEN werkt daarentegen constant aan het verbeteren van de veestapel door het fokken van een – in de praktijk bewezen - gezonde en efficiënte koe. Het klonen van dieren staat haaks op deze visie en bovendien wordt het in de maatschappij niet geaccepteerd.
 
Convenant in Nederland
K.I. SAMEN roept de sector op om ook in Nederland een dergelijk convenant op te stellen om er zo samen voor te zorgen dat wij een gezonde en kloonvrije veestapel in Nederland behouden. 

 

Ga naar het overzicht