TOEKOMSTSTIER FREWIN

Als we het over succesvolle koefamilie’s hebben behoort de Julia-lijn van de familie Werler uit Vaassen daar zeker bij. Deze stam, die we in de moederlijn van Frewin P (Brekan x Lawn Boy x Stadel) terug vinden, levert keer op keer nieuwe fokstieren. Opvallend bij deze stieren is o.a. de beste uiervererving. Ook vererven de stieren die voortkomen uit de tak van Julia 388 (de moeder van Frewin P) meestal iets krommere benen (zijaanzicht) en zijn ze vaak in het bezit van het A2A2-gen voor beta caseine en het gen voor hoornloosheid. Zo ook de best ontwikkelde Frewin P), die over beide kenmerken beschikt. Klik hier en lees meer over Frewin.

Naam

Net als bij de moederlijn van Frewin P is ook bij zijn vader Brekan de uiervererving een bijzonder sterke eigenschap. Deze in Duitsland gefokte fokstier beschikt verder over een nagenoeg foutloze exterieurbalk als ook over een prima productievererving. Daar ook de score’s voor celgetal, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en duurzaamheid van een zeer goed niveau zijn en hij een wat andere bloedvoering heeft hebben we het hier over een zeer complete stier.
 
Terug naar de Julia’s, de koeien die we in de moederlijn van Frewin P terug vinden. Stamkoe van deze koefamilie  is zonder enige twijfel Julia 382, de grootmoeder van Frewin P. Deze met 92 punten ingeschreven koe (afkomstig uit een 86 punten Beverlake Nick-dochter) realiseerde op een haar na een levensproductie van 100.000 kg melk. Wat Julia 382 echter nog meer aanzien opleverde was haar fokcapaciteiten. Zo is zij, via haar Moonlight-dochter Julia 382 (AB 86) de grootmoeder van de fokstier Julandy en via haar Konvoy-dochter Julia 383 (AB 89) de grootmoeder van de fokstier Jotani. Ook leverde zij zelf meerdere fokstieren. Een spoeling met de hoornloze stier Lawn Boy bleek een schot in de roos, met de fokstieren Bolero, Juwel en Red Cliff als resultaat. De vrouwelijke nakomelingen uit deze spoeling laten zich echter ook niet onbetuigd. Waarschijnlijk de beste van dit stel is de hoornloze Julia 388 (AB 88), de moeder van Frewin P. Julia 388 is nog in goede gezondheid aanwezig een tekent voor een levensproductie tot op heden van ruim 80.000 kg melk. Haar oudste zonen (Janco en Julian) hebben het ook weer gered tot fokstier en zetten zodoende de familie traditie voort. Volle en halfzusters van deze stieren, o.a Julia 406 (AB 89) en Julia 409 (A90), zijn de volgende generatie stiermoeders.
 
Ga naar het overzicht