TOEKOMSTSTIER BORG

Apina Borg (Lunar x Empire x Jerod Abel): een gehaltenstier met een voorbeeldig exterieur, zowel zijn eigen als die in zijn afstamming. Vier generaties gehaltenstieren achter elkaar, stieren die daarnaast ook allen te boek staan als pinkenstier en bovengemiddeld scoren voor o.a. vruchtbaarheid. In combinatie met de zeer goed fokkende Nadja-lijn levert dit Borg een grote kans op om het tot fokstier te gaan redden. Klik hier voor meer informatie.

Borg’s vader Lunar is één van deze gehaltenverhogers. Zijn dochters zullen even boven gemiddeld qua hoogtemaat zijn, terwijl de breedtematen juist ruim boven gemiddeld uitkomen. Op uier- en benengebied laat de pinkenstier geen steken vallen en ook uiergezondheid, vruchtbaarheid, klauwgezondheid en duurzaamheid zijn van een zeer goed niveau.
 
Een lijn die zich door de jaren heen internationaal heeft doen gelden is de Nadja-stam, de koefamilie die we aan moederszijde van Borg tegenkomen. Deze van oorsprong uit Italie afkomstige lijn boekt in meerdere landen foktechnische successen, zo ook in Nederland. Eén van de bekendste fokstieren in eigen land is de roodfactor stier Malcolm, afkomstig uit de excellente stamkoe Nadja. Deze Ramos-dochter heeft inmiddels 100.000 kg melk geproduceerd en is nog altijd vitaal aanwezig. Via dochters van Levi en Balisto (beide goed voor een algemeen voorkomen van 85 punten) komen we bij Jerod Abel-dochter Nadja 104, de grootmoeder van Borg. De 87 punten koe scoort hoge lactatiewaarden mede vanwege torenhoge gehalten. Borg’s moeder is van hetzelfde laken een pak. Qua gehalten is zij vergelijkbaar met Nadja 104, qua exterieur is ze zelfs nog een slag beter.
Ga naar het overzicht