TOEKOMSTSTIER SANDRON

De A2/A2-stier Sandron Sparrendaal (Prestige x Camion x Redgold) bezit een outcross afstamming met een vader- en moederlijn die elkaar mooi aanvullen. Daar waar vader Prestige een flinke melkplas weet te combineren met fraaie frames en beste uiers staat Sandron’s moederlijn juist voor hoge gehalten, degelijke frames en beste benen. Klik hier voor meer informatie.

Prestige (Brasil x Brekem x Chanel), de vader van Sandron, is een stier met een interessante, niet alledaagse afstamming. De dochters van Prestige weten een goede productie te combineren met een zeer goed exterieur. De goed ontwikkelde, brede Prestige’s beschikken over correct beenwerk en top uiers (hoog en vast aangehecht). Daarnaast hebben ze een bovengemiddelde melksnelheid en een laag celgetal.
 
De koeien uit Sandron’s moederlijn, de Daatje’s, bezitten een goed exterieur (5 generaties AB), waarbij met name het beenwerk er iedere keer zeer positief uitspringt. De jongste 4 generaties in de afstamming van Sandron hebben allen minimaal 86 punten voor de benen en ook bij de jonge verwante dieren is het beenwerk continue een bijzonder sterk kenmerk. Twee halfzussen van Daatje 2670, de moeder van Sandron, scoren bijv. 87 en 88 punten voor beenwerk (en 85 resp. 87 punten voor algemeen voorkomen). De enigste tot op heden melkgevende dochter van Daatje 2670 (en daarmee een halfzus van Sandron), Daatje 3160 (AB 87), laat een zelfde beeld zien. Deze Brasil-dochter is de zesde generatie AB en beschikt eveneens over beste benen (88 punten). Daarbij past haar productie ook in het “Daatje”-beeld: een goede melkplas met zeer hoge gehalten.
Ga naar het overzicht