TOEKOMSTSTIER ZIGGY RED

Red Holstein stier American Ziggy Red (Jacuzzi x Finder x Jester rf) is een indrukwekkende stier. De stier weet namelijk een voorbeeldig eigen exterieur te combineren met een schitterende afstamming. Een afstamming waarin beste producties (met o.a. hoog eiwit) en zeer goed exterieur samen gaan met interessante bloedlijnen. Opvallend hierbij is de mengeling van top genen uit de zwartbont populatie (o.a. via de stieren Finder, Sammy en Shottle) met die uit de roodbontpopulatie (o.a. via Jacuzzi en Camion). Dit alles binnen een koefamilie die de laatste jaren zeer succesvol is geweest. Klik hier voor meer informatie.

Naam

Eén van de interessante stiervaders, in de afstamming van Ziggy, is zijn vader Jacuzzi. Een stier met een wat andere afstamming (Livington x Incentive) en een allround verervingspatroon. Op productie-gebied staat veel melk en positieve gehalten op zijn conto.Voor frame scoort hij gemiddeld terwijl zijn uier- en benenvererving ook een duidelijke vooruitgang op moeten leveren. 
 
Binnen de moederlijn van Ziggy heeft jaren geleden een naamsverandering plaats gevonden bij de van oorsprong Redspot-familie. De eerste Karina was een Shottle-dochter die in de excellente Redspot 16 een zeer succesvolle keuringskoe als volle zuster had. Via Karina 4, een 86 punten Sammy-dochter van Karina, komen we bij Ziggy’s betovergrootmoeder Karina 8 (AB 85). Deze Camion-dochter weet beste producties te combineren met extreem hoge gehalten (tot 4% eiwit). Een spoeling met de stier Try resulteerde in o.a. de fokstier American Lexus en volle zuster Karina 15 (AB 88). Net als haar moeder weet Karina 15 (de overgrootmoeder van Ziggy Red) geweldige lijsten te realiseren met o.a. torenhoge eiwitgehalten en wist ook zij een fokstier te leveren. Deze stier, American Carnival, is een volle broer van Karina 32 (AB 85 en de grootmoeder van Ziggy Red).
Ga naar het overzicht