K.I. SAMEN BREIDT FLINK UIT IN NEDERLAND

K.I. SAMEN gaat flink uitbreiden in Nederland. Het aantal stierenplaatsen en voeropslagcapaciteit worden flink uitgebreid. Momenteel wordt er een nieuwe voeropslag gebouwd van 50 bij 20 meter. Vervolgens wordt er een nieuwe stierenstal gebouwd van 130 bij 35 meter. 

Deze stierenstal zal worden gebouwd op basis van ervaringen uit de praktijk. Er zal veel aandacht besteed worden aan werkgemak voor de medewerkers en het betaalbaar houden van de investeringen.

Bas Engelen geeft aan dat het noodzakelijk is om uit te breiden. De noodzaak van dit feit is gelegen in de ontwikkelingen na de MKZ-crisis. K.I. SAMEN is sindsdien enorm gegroeid nationaal maar ook internationaal. Zo is de export van sperma het afgelopen jaar gegroeid tot meer dan 250.000 doses. In Nederland bewijzen steeds meer stieren hun waarde in de praktijk op het boerenbedrijf, zoals b.v. LIGHTNING RF, COSMO en TRADEMARK. Gezien deze stormachtige ontwikkeling en de uitbreiding van het aantal toekomststieren is het noodzakelijk om extra capaciteit te verwerven. Zoals Bas Engelen verwoordt; “K.I. SAMEN staat dichtbij de boer, korte lijnen, praktische mensen en ook graag alles dichtbij. Zo kun je controle houden en de stieren zelf bekijken om te zien of zij het goed doen. Ik hou graag een oogje in het zeil en met mijn ervaring zie ik dingen soms net even eerder, hetgeen een groot verschil in resultaat kan maken. Tevens wil K.I. SAMEN de mogelijkheid open houden voor veehouders om stieren te komen bekijken. Als men een stier ziet, zie je meer over hoe hij fokt dan middels welk A4-tje dan ook. Door alles dichterbij te houden, denk ik meer winst te halen voor de stieren, de medewerkers en voor het bedrijf, maar ook voor de praktische veehouders; aldus Bas Engelen.

Ga naar het overzicht