MEER COMFORT VOOR STIEREN ZORGT VOOR MEER NAKOMELINGEN!!

Door de grote populariteit van een steeds groter wordende groep stieren heeft K.I. SAMEN nieuwe supercomfort stallen gebouwd. In deze stallen beschikken de stieren over zeer veel ruimte. Elk appartementje is maar liefst 52 m2 groot. In deze stallen beschikken de stieren verreweg over de grootste hoeveelheid ruimte van alle KI-stieren in heel Nederland.
K.I. SAMEN heeft bewust gekozen voor de ideale combinatie voor de stieren, het milieu en dierwelzijn. Al deze drie zaken zijn optimaal gecombineerd in deze stallen.

De stieren hebben een plaats om te eten, een dik strobed om lekker in te relaxen en een zandbak om in te ravotten en hun overtollige energie kwijt te kunnen. Het is niet alleen goed voor de stieren, maar het is ook prachtig om dit te aanschouwen. Helaas, zijn alle KI-stierenstallen vanwege de zware veterinaire eisen afgesloten voor het publiek. Echter vanwege deze opening willen wij iedereen wel de mogelijkheid bieden om getuige te zijn van deze mooie combinatie van dierwelzijn, natuur en productie.

Als stieren meer vertroeteld worden, dan zijn ze meer op hun gemak en leveren ze niet alleen meer zaad (sperma), maar ook nog van een betere kwaliteit. Door deze forse investering wordt een optimaal klimaat geschapen voor mens, dier en milieu. De hoogst beschikbare stier van Nederland; Skalsumer JORRYN zal een prominente plaats krijgen in onze nieuwe stierenstal. De verwachting is dat de stieren door het verhogen van het comfort hun sperma productie en kwaliteit dusdanig zullen verhogen, dat dit tot een 10% tot soms wel 30% meer rietjes van goede kwaliteit zal leiden, waarmee dan ook zoveel meer koeien kunnen worden geïnsemineerd. Meer comfort voor stieren zorgt daarom voor meer nakomelingen van de stieren.

Bas Engelen, medeoprichter, melkveehouder en eigenaar van K.I. SAMEN, is trots en gelukkig op deze revolutionaire stallen. “De goede samenwerking en goede inrichting zorgen ervoor, dat op alle fronten vooruitgang wordt geboekt; spermaproductie, dierwelzijn en milieu! Met dit comfort lopen wij 10 jaar vooruit in de tijd en ik denk dat dit zeker zijn vruchten zal voortbrengen. Sterker nog, ik denk dat ook de veehouders vrolijker worden, omdat nu ook hun koeien nog sneller drachtig zullen worden!”.


Nieuwbouwstal; Bas Engelen & Jorryn

 

 

Ga naar het overzicht